สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075836

    งบสำรองจ่าย กรณีเร่งด่วน หากไม่มีในแผน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่คะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะเบิกจ่ายงบสำรองจ่าย กรณีช่วยเหลือเร่งด่วน หากไม่มีโครงการในแผน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : Chano ( CNT888@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:38 ]