สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075834

    การจำแนกรายจ่ายงบประมาณ วัสดุหรือครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นครุภัณฑ์ประเภทใด

ถามโดย : โสมสุดาศรีวะรมย์ ( somda2009@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 15:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์การเกษตร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:36 ]