สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075833

    การเบิกค่าการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าการศึกษาบุตร ต้องแบ่งเบิกภาคเรียนละครึ่งของอัตราที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ หรือว่าสามารถเบิกได้เต็มจำนวนของค่าการศึกษาที่ได้จ่ายไปในเทอมแรกโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

ถามโดย : panyakeam ( p-keam@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 14:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 15:24 ]