สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075832

    กรณีช่วยเหลือบ้านไฟไหม้แล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสียชีวิตลง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เกิดบ้านไหม้ไฟเสียหายทั้งหลังและการดำเนินการช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ผู้ประสบภัยได้เกิดการเสียชีวิตในระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือนั้น เราจึงต้องดำเนินการช่วยเหลือให้สิ้นสิ้น หรือ ไม่ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปแล้ว ขอสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เกสรแซ่จึง ( keson.Saechueng@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 13:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:31 ]