สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075825

    การเบิกค่าเดินทางไปราชการให้นักบริบาลท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสาธารณสุขท้องถิ่น

นักบริบาลที่ผ่านการอบรม แล้ว ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ รับผิดชอบ อปท.สามารถเบิกค่าเดินทาง โดยเบิกค่าน้ำมันรถส่วนตัวได้หรือไม่ ถ้าได้ตามระเบียบใดคะ

ถามโดย : ศุภรัตน์เสือเหลือง ( suparat0105@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 09:34 ]