สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075824

    การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำหรับขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย 2562

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ สำหรับใช้เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2562 เนื่องจากที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครไม่ตรงตามที่อยู่ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ช่องทางใดบ้าง เนื่องจากใกล้ถึงลำดับแล้ว

ถามโดย : วิภาวีอำมาตทัศน์ ( wiparwee@kkumail.com )  IP 14.207.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 17:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ส่งรายละเอียดที่อยู่มาให้ใหม่ทางเมล dla0809_6@dla.go.th สำหรับรอบ 10 ทางกรมได้ส่งจดหมายไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 09:15 ]