สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075823

    ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. เบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางได้หรือไม่...ตามระเบียบใด

ถามโดย : นางสาวพนิดาทิพย์สมัย ( panida_bkf@yahoo.co.th )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 15:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 17:38 ]