สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075822

    กรณีช่วยเหลือบ้านไฟไหม้แล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสียชีวิตลง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เกิดบ้านไหม้ไฟเสียหายทั้งหลังและการดำเนินการช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ผู้ประสบภัยได้เกิดการเสียชีวิตในระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือนั้น เราจึงต้องดำเนินการช่วยเหลือให้สิ้นสิ้น หรือ ไม่ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปแล้ว ขอสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เกสรแซ่จึง ( keson.Saechueng@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 14:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9045 ต่อ 1504

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 09:44 ]