สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075821

    จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อไว้สำรองใช้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจัดซื้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะตัวกล้อง) เพื่อสำรองใช้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหาย และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม อปท.สามารถจัดซื้อเพื่อสำรองใช้ได้หรือไม่

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 13:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 17:38 ]