สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075820

    การยืมใบเสร็จบำรุงท้องที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในปี63 และโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเลิกผลิตและจำหน่ายใบเสร็จดังกล่าว ทำให้บางท้องถิ่น มีใบเสร็จ ภบท.11 ไม่พอในการใช้จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ บางท้องถิ่นมีใบเสร็จ ภบท.11 เหลือเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ รบกวนสอบถามแนวทางในการขอใช้ใบเสร็จระหว่างท้องถิ่นคะ

ถามโดย : อัญชลีคงรบ ( auan_101@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 12:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 10:55 ]