สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075819

    การจ้างออกแแบบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างสามารถจ้างออกแบบได้หรือไม่ เช่น อบต.สามารถดำเนินการจ้างออกแบบเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้หรือไม่

ถามโดย : นงนุชลายทอง ( nongnut_peem@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 11:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/11/2563 เวลา 17:37 ]