สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075162

    การแพทย์ฉุกเฉิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตำบลดงดำได้จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำทุกเดือน และทางการแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฎิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในชุดดังกล่าว อยากทราบว่าการจ่ายเงินทั้งสองครั้งนี้ จะเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันหรือไม่

ถามโดย : เครือมาศคำเขียวอ่อน ( aoom08092530@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกซ้ำซ้อน ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 11:01 ]