สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075160

    การยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ด้วย อบต.ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางครบทั้ง 8 ด้านเรียบร้อยแล้ว เมื่อตรวจสอบดูในระบบปรากฎว่า จังหวัดยังไม่ยืนยันข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ถามโดย : paktai์Nil ( ars.su19@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น(ศส.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9002

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 16:17 ]