สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075158

    การเชื่อมโยงรหัสอีแพลนกับลาแอส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หากในวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุมัติระบบลาแอสไปแล้ว จะสามารถนำเข้ารหัสจากโครงการในระบบอีแพลนได้หรือไม่

ถามโดย : ทัศนีย์นักร้อง ( gift.ku2520@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 14:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1611 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 09:47 ]