สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075152

    การกันเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สอบถามครับในกรณีที่ อปท.ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดซื้อรถขุดดิน และมีการประกวดราคาไป แต่ปรากฏว่าบริบัทที่มีการประมูลมีการอุทรณ์ ได้ยื่นแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ตามมาตรา 118 ขณีนี้อยู่ระหว่างการพิจาณา แต่เนื่องจากการกันเงินของ อปท.กันได้ไม่เกิน 2 ปี และจะครบ2 ปีในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ในกรณี อปท.สามารถกันเงินต่อได้อีกมั้ยครับเพราะรถผลการพิจาณาอุทรณ์ตามมาตรา 118

ถามโดย : ธวัชชัยสีมาพล ( tangnew2522@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 09:56 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 11:16 ]