สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075148

    วัสดุหรือครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ถ้วยรางวัลสำหรับมอบให้ทีมนักกีฬา จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ประเภทใด/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 17:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอเเละเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 10:37 ]