สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075146

    กันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีกันเงินหมวดค่าใช้สอยในปี 2562 ต่อมาในปี 2563 ไม่สามารถจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างได้หมดเนื่องจากกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจงานจ้างไม่ผ่าน สามารถขอขยายการกันเงินดังกล่าวได้ไหม ถ้าขยายได้ต้องขอนุมัติสภาหรือเปล่าคะ

ถามโดย : พัทธนันท์รุยันต์เฟื่องชัย ( por.patchareya@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 13:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบ ข้อ57 สรุปเมื่อก่อหนี้แล้วเบิกจ่ายไม่ทันให้ผู้บริหารท้องถิ่นกันเงินได้ 1 ปี หรือตามข้อผูกพัน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 16:02 ]