สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075142

    โครงการก่อสร้างของ อบต. กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับบริษัทหนึ่งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญญาจ้างลงวันที่ 29 เมษายน 2563 กำหนดส่งมอบงานจ้างในวันที่ 25 กันยายน 2563 แต่ ณ วันนี้วันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้รับจ้างได้เข้าทำงานจ้างเพียง 1% เท่านั้น อบต.จะทำยังไงได้บ้างค่ะ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำหนังสือเร่งรัดงานจ้างไปหลายครั้งแล้ว) ค่ะ (อบต.สามารถทำหนังสือขอเบิกเลิกสัญญาได้หรือไม่ค่ะ) ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางพรรณีจิตรเอียด ( pannee-2567@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 17:10 ]