สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075139

    จำแนก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พรมเช็ดเท้า เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสำนักงาน

ถามโดย : ขรก.ใหม่ ( rubie_g@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุงานบ้านงานครัว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:08 ]