สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075138

    กันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณีกันเงินหมวดค่าใช้สอยในปี 2562 ต่อมาในปี 2563 ไม่สามารถจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างได้หมดเนื่องจากกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจงานจ้างไม่ผ่าน สามารถขอขยายการกันเงินดังกล่าวได้ไหม ถ้าขยายได้ต้องขอนุมัติสภาหรือเปล่าคะ

ถามโดย : พัทธนันท์รุยันต์เฟื่องชัย ( por.patchareya@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 13:22 ]