สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075137

    แท่นกราบพระเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

แท่นกราบพระเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ครับ ภาพตามเอกสารแนบ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 10:10 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุสำนักงาน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 13:28 ]