สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075134

    การออกหนังสือรับรองผลงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากสอบถามว่า ใครมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองผลงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ กองช่าง ค่ะ

ถามโดย : กฤษณาหรี่ิจินดา ( kr_2523@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 09:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 17:11 ]