สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075129

    ขอเบิกค่าที่พักกรณีเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปอบรมที่โรงแรมในตัวจังหวัด 3 วัน สามารถพักที่โรงแรมและเบิกค่าที่พักได้หรือไม่ หรือต้องเดินทางกลับบ้านพัก (เจ้าหน้าที่เช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในตัวเมือง ห่างจากโรงแรมที่พัก 10 ก.ม.)

ถามโดย : นิลยาบัวทอง ( ิbuthong@outlook.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 17:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:03 ]