สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075125

    เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทต.ป่าซางได้รับเงินอุดหนุนฯ จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จัดเป็นครุภัณฑ์ประเภทใด

ถามโดย : charassriphonpai ( patsadu123@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 13:26 ]