สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075121

    เบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเบิกค่าเช่าซื้อบ้านจากเทศบาลเดิม ต่อมาย้ายไปอีกเทศบาลแต่ที่ใหม่มีบ้านพักให้ ขอสอบถามว่ากรณีนี้จะนำบ้านที่เคยเบิกค่าเช่าซื้อจากที่เดิมมาเบิกต่อที่ใหม่ได้หรือไม่

ถามโดย : maneej ( maneepun.ju@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-241-9000 ต่อ 1523-4 (สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:29 ]