สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074567

    ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการของ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการของ อบต.ควรตั้งจ่ายจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการใด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : Chano ( CNT888@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 02/08/2563 เวลา 14:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เเละเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อ 02 241 9000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 17:48 ]