สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074566

    กรณีเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จะอุดหนุนเงินให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรม บุญคูณลาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ได้หรือไม่ เพราะมีกิจกรรมนันทนาการอยู่ในโครงการ เช่นการจัดขบวนฟ้อนรำ ขบวนรถแห่

ถามโดย : นายอนุชา ธารรักษ์ ( pea17pea@gmail.com )  IP 171.101.xxx.xxx  [ วันที่ 01/08/2563 เวลา 22:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เเละเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อ 02 241 9000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 17:47 ]