สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074564

    ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ส่งตัวอย่างน้ำประปาไปให้ คณะวิทย์ (มอ.หาดใหญ่)ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ขอสอบถามว่า 1.จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 2.เบิกจากหมวดใด ประเภทใด 3.สำรองจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : อิบรอเฮมอุพัมมา ( ibraheam2521@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 01/08/2563 เวลา 06:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกจากหมวดค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 17:47 ]