สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074563

    การช่วยเหลือกรณีเหตุอัคคีภัย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เหตุเพลิงไหม้บ้านหลังเดียวความเสียหายทั้งหลัง จากข้อสันนิษฐานของตำรวจคาดว่าเกิดจากเหตุวางเพลิง อปท.สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างไรบ้าง และใช้ระเบียบใด

ถามโดย : นายสิรวิชญ์สมประสงค์ ( siravic010254@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 17:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 09:24 ]