สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074562

    สอบถามการจัดทำคำชี้แจงฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สภาฯ ได้อนุมัติ ให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน 2,500,000 บาท (เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สน.) ครับ โครงการดังกล่าว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ ค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ มีราคา vat 7 เปอร์เซ็นต์ (ตามเอกสารแนบครับ) ยากทราบว่าเราควรจัดทำคำชี้แจงฯ และโอนงบอย่างไรครับ โอนเป็นยอดเดียวหรือที่ละรายการหรือแบบไหนครับ..

ถามโดย : ว่าที่ ร.ต. ชัยศักดิ์พรหมสาขา ณ สกลนคร ( aomsin_2520@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 17:18 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาเเละเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อ 02 241 9000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 16:58 ]