สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074555

    เปลี่ยนระบบ(ความถี่)ของหอกระจายข่าว ตั้งในแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม รายการใด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เทศบาลจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาห้าปี และจะตั้งจ่ายรายการใหม่ในปี 63 ดังนี้ 1. เปลี่ยนระบบ(ความถี่)หอกระจายข่าวให้เสร็จสิ้นภายในธันวา มิฉะนั้น หอกระจายข่าวจะใช้ไม่ได้ ซึ่งเทศบาลมีตัวแม่เสียงตายสายและตัวลูก 18 จุดอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบ ราว 300,000 กว่าบาท ต้องตั้งในรายการใด 2. ปรับพื้นที่ที่ดินของเทศบาลโดยถางป่า โหลงป่าด้วยรถแบ็คโฮ ค่าใช้จ่ายประมาณ เกือบ 200,000 บาท ควรตั้งเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างใช่หรือไม่ 3. ซ่อมรางน้ำโดยเปลี่ยนรางน้ำบางจุดและซ่อมไม่ให้รั่ว ค่าใช้จ่าย ราว 100,000 ควรตั้งในแผน รายการใด

ถามโดย : ภรธญานิษฐ์เดชานันทิพัฒน์ ( oat0918@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 13:57 ]