สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074550

    วัสดุหรือครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กล้องติดรถยนต์ เพื่อใช้บันทึกภาพขณะขับรถ เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ประเภทใดครับ

ถามโดย : อภิชาติพ่วงฉ่ำ ( emr32427@gmail.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 08:56 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:31 ]