สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074548

    ตั้งงบประมาณและเบิกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(ภายนอก)เก็บค่าน้ำประปาค่าขยะค่าแผงลอยได้ไหม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 3 อย่าง 1.กิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง , 2.มีการให้บริการเก็บขนขยะ ,3. มีตลาด(แม่ค้าขายของประมาณ50 ราย/วัน ช่วงเช้าและเย็น) ขอถามว่า เทศบาลจะตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก (บุคคลธรรมดา) เพื่อจัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปา ค่าขยะ ค่าแผงลอย จำนวน 1 คน ได้หรือไม่

ถามโดย : ภรธญานิษฐ์เดชานันทิพัฒน์ ( oat0918@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 08:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 15:04 ]