สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074547

    โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ตามที่กรมฯ แจ้งเรื่องแนวทางเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อจ้างนักบริบาล 2 คนๆละ 5,000 บาท เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นเวลา 12 เดือน หากทั้งปีงบ 64 นี้ อปท. ไม่มีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเลยแม้แต่รายเดียว จะยังต้องจ้างนักบริบาลต่ออีกหรือไม่ อย่างไร (หมายถึง จ้างงาน แต่ไม่มีปริมาณงานให้ทำ จะทำอย่างไร)

ถามโดย : komkrichkraikrerkkiat ( xeeshandsome@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 22:00 ]