สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074545

    ซ่อมห้องน้ำภายใน อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ต้องการซ่อมห้องน้ำเนื่องจากน้ำหยดลงเพดานจากชั้น2 จะเบิกจ่ายงบซ่อม จากค่าใช้สอย หรือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคะ ..ขอบคุณมากค่ะ..

ถามโดย : Chano ( CNT888@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 17:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 18:08 ]