สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074539

    การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องยึดตามแนวทางหนังสือสั่งการฯอะไร

ถามโดย : ฉันท์สุทธิ ( chanliverpoolclup@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 13:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-241-9000 ต่อ 311

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:56 ]