สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074538

    พื่้นที่ดาดฟ้าของตึกแถว จะต้องนำมาคำนวนในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่คะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเป็นตึกแถวที่พักอาศัย พื้นที่ดาดฟ้าชั้นบนสุดโล่งๆไม่ได้ทำหลังคาคลุม ใช้เป็นที่ตั้งแท๊งค์น้ำ และมีประตูเปิดถึงชั้นดาดฟ้า เพี่อออกไปทำความสะอาด พื้นที่ส่วนนี้จะถูกนำมารวม เพื่อคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่

ถามโดย : อภิญญาวิบูลย์วิทยานันท์ ( apinya_wiboon@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่รวมค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 18:09 ]