สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074529

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงิน(โบนัส)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติ ณ เทศบาลที่ขอรับการประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 1-2 เป็นวันหยุดราชการ) ถามว่าระยะเวลาครบเดือนหรือไม่ หรือเริ่มนับ 3 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศรีอุบลเทพนวน ( sriubon_tep@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 09:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 02-2419000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:25 ]