สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074524

    โอนย้ายข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งที่ไม่เกื้อกูล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามครับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดเทศบาล มาแล้ว 2 ปี มีความต้องการที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด(อบต.) สามารถโอนย้ายได้หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติมคือผมจบวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็น คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ถามโดย : จักรพงษ์หล้าสุพรม ( Bird_jakkrapong@outlook.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 17:23 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้แต่่ต้องมีตำแหน่งว่าง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 15:47 ]