สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074521

    ดัชนีค่าK

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากดัชนีค่า k เดือนส่งมอบงานยังไม่ประกาศ ใช้ดัชนีค่าk เดือนล่าสุดได่้ไหม เช่น ส่งมอบงานเดือนธันวาคม แต่ดัชนี k ยังไม่ประกาศ ใช้ดัชนี k เดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดได้ไหม

ถามโดย : สิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์ ( tmp2520@hotmail.com )  IP 203.113.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 13:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 14:54 ]