สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074520

    แผน 66 - 70

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

แผน 66 - 70 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ตุลาคม 64 ใช่หรือไม่

ถามโดย : เกริกเชื้อตาพลอย ( ้hunlekung1986@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 12:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 14:30 ]