สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074204

    สอบถามเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต ได้รับอนุมัติจากสภา ฯให้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ธรณีสงฆ์ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการขอใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์จากรมศาสนา อยากทราบว่าเราสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปกอ่น โดยมีเงื่่อนไขในประกาศว่า..จะลงนามในสัญญาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรมศาสนา ได้หรือไม่ ครับ

ถามโดย : คมกฤษนนทวัน ( kophoora_kamare@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 16:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022419000 ต่อ 1522-1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 16:27 ]