สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074201

    ลักษณะการทำประโยชน์ในที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

มีโฉนดแต่ให้ประชาชนใช้เป็นทางสาธารณะจะจัดอยู่ในลักษณะการทำประโยชน์ประเภทใด

ถามโดย : นายพงศกรอินทรชิต ( aukkul@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 14:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้บริการสาธารณะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 14:43 ]