สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074196

    การกำหนดคุณลักษณะงานก่อสร้างทาง ตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในประกาศ กำหนดคุณลักษณะผู้รับจ้างว่า ต้องมีโรงงานผสมคอนกรีต หรือได้รับอนุญาตให้ใช้คอนกรีดแอสฟัล โดยโรงงานผสมคอนกรีต อยู่ห่างไม่เกิน สถานที่ก่อสร้าง 100 กม. หรือระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างงานทางถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อควบคุมอุณหภูมิคอนกรีตที่นำมาใช้ เป็นการควบคุมคุณภาพงาน ///การประกาศอย่างนี้ จะเป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผู้รับจ้าง หรือเปล่า และเป็นการกีดกันผู้รับจ้างรายอื่นหรือไม่

ถามโดย : ปฏิพัฒน์ไกรสุทธิ์ ( pathipath1@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 16:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 16:41 ]