สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074195

    การแต่งตั้งคณะกรรมการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามคะ นางสาวหนึ่งถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเป็นคณะกรรมการเบิกเงินเบี้ยยังชีพด้วย สามารถทำได้หรือไม่

ถามโดย : วราลีย์ จินารัตน์ ( Waralee2521@outlook.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 16:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถทำได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 15:02 ]