สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074193

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะซ่อมแซมรถรถยนต์โดยสารประจำทาง (รถโดยสารประจำทางเป็นของอปทเอง.) ซึ่งโครงสร้างเป็นไม้ทั้งคันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ไม่ทราบว่า ควรเบิกจ่ายจากประเภทใด ระหว่าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 13:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 10:15 ]