สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074192

    การตั้งศูนย์กีฬา อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อยากทราบรายละเอียดและขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์กีฬา อบต. และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน

ถามโดย : นิรมลศรีปาริสุทธานนท์ ( ืniramon_18@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 11:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต(กง.พศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4135

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 02/07/2563 เวลา 09:56 ]