สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074188

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะซ่อมแซมรถรถยนต์โดยสารประจำทาง ซึ่งโครงสร้างเป็นไม้ทั้งคันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ไม่ทราบว่า ควรเบิกจ่ายจากประเภทใด ระหว่าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 15:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รถยนต์โดยสารประจำทางเป็นทรัพย์สินของใคร? เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีรายละเอียดต้องการสอบถามเพิ่มเติมรบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 10:58 ]