สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074181

    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างตามภารกิจในแต่ละกอง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและลงชื่อผู้จัดทำฯ ได้หรือไม่/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : คลัง เทพฯ- ( pee-anna@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 11:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 16:35 ]