สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074180

    คุณลักษณะของโครงการในแผนกับการดำเนินการจริง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีในแผนความกว้างของถนนยาวกว่าการดำเนินการจริง แต่งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เกินในแผน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เช่น ในแผนถนนกว้าง 4 เมตร แต่ประมาณการเบิกจ่ายจริง 5 เมตร (สามารถดำเนินการได้หรือไม่) ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ชโนทัยลับสูงเนิน ( pandanadee@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 09:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2122

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 09:45 ]